• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

Máy theo dõi phương tiện loại đơn giản CAREU U1

Mô Hình/ Mẫu Số
CAREU U1 Lite
Được Làm/ Sản Xuất Tại
Nước Đài Loan
Nhà Cung Cấp
SYSTEMS & TECHNOLOGY CORPORATION
Yêu cầu báo giá

Chi Tiết Chính

Chuyên nghiệp nhà sản xuất thiết bị xe gpstracking tại Đài Loan.

 • Chi phí lắp đặt hiệu quả và dễ dàng
 • SMS, GPRS TCP / UDP, truyền FTP
 • 50 báo cáo geofence (Thông tư / Polygonal Zones)
 • cấu hình từ xa
 • Theo dõi thời gian (thời gian, cách quãng hoặc chế độ thông minh, và nhóm)
 • quản lý điện năng thông minh
 • Điện năng thấp / báo động bị mất
 • Báo cáo Hành trình tải không dây
 • GSM / GPRS đồng thời
 • báo cáo Mileage
 • 50 báo cáo người dùng định nghĩa
 • nâng cấp firmware qua không trung (thông qua GPRS từ FTP)
 • Lên đến 120.000 bản ghi dữ liệu