• Produit
  • Produit
  • Fournisseur
Avancé

Kraft & Bauer Hệ thống chữa cháy

Fournisseur
GEMSTECH SCIENCE CO., LTD.
Demande de devis

Caractéristiques principales

Đài Loan chữa cháy nhà sản xuất hệ thống.

Hệ thống chữa cháy tự động Máy Công cụ cháy
Kraft & Bauer đã lấy một vai trò hàng đầu là nhà sản xuất và nhà cung cấp các hệ thống bảo vệ chữa cháy. Qua kinh nghiệm có được trong nhiều thập kỷ qua, chúng tôi đã thành lập chính mình quốc tế như là một nhà cung cấp hệ thống phòng cháy lớn trong việc phát triển và sản xuất các hệ thống phòng cháy chữa cháy. Cả hai chúng tôi cài đặt và dịch vụ Hệ thống chữa cháy để các nhà sản xuất máy tính hàng đầu và là đối tác nổi tiếng trên toàn thế giới doanh nghiệp công nghiệp Kraft & Bauer tư vấn cung cấp rộng rãi thông qua việc cung cấp các cài đặt về thời gian, và sau đó cung cấp một hệ thống phòng cháy trở lại dịch vụ, cho cả vụ đáng tin cậy và cung cấp dịch vụ phụ tùng. Các phòng cháy chữa cháy hệ thống bởi Kraft & Bauer dập tắt tương ứng với các tiêu chuẩn áp dụng, chẳng hạn như chữa cháy Quy định hệ thống nhỏ DIN 14.497.


Dernière mise à jour : 2016-08-18
LoadingLoading ...


The purpose of Slider Kit is to gather common slideshow-like jQuery functionalities (such as news sliders, photos galleries/sliders, carousels, tabs menus)

When tracking mouse movement, you usually need to know the actual position of the mouse pointer. The event object that is passed to the handler contains some information about the mouse coordinates.

Etape 1Remplissez le formulaireEtape 2Terminé

Mr.Sanford Sheen , GEMSTECH SCIENCE CO., LTD.

USD
Insérez un modèle
0/1500

Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. 3 fichiers max (10Mo au total)

Taille totale :0

 • +

Ceci aide à faire correspondre plus précisément votre demande à des fournisseurs potentiels.Utilisez "," ou "entrer" pour séparer plusieurs mots-clés.

Please fill in all required fields.

  Recommandations

  Loading ...

  Petite Recommandation de Commande

  Loading ...