• Sản Phẩm
    • Sản Phẩm
    • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

【CHEMEX】 Tay nắm xe gắn máy hợp kim kẽm crôm cho xe Harley hoặc Chopper chất lượng cao hình viên đạn cho Harley,Chopper, Honda,Suzuki

Mô Hình/ Mẫu Số
GR-L85
Được Làm/ Sản Xuất Tại
Nước Đài Loan
Nhà Cung Cấp
CHEMEX INDUSTRIAL CO., LTD.
Yêu cầu báo giá

Motorcycle Grip

Chi Tiết Chính

.Bullet (Mạ crom), cho tất cả xe máy: Harley, Chopper, Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki
mạ hợp kim .Zinc Chrome
0,40 x 10 x 10 cm
.Meet ISO9001: 2008 tiêu chuẩn


【Chú ý】
1 năm bảo hành giới hạn. Người mua phải trả cho chi phí vận chuyển.


                        
                           
                               
                        
                       
                          
                                         
                       

Thị trường xuất khẩu chính

Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm


Cập nhật mới nhất : 2016-05-12
LoadingLoading ...


The purpose of Slider Kit is to gather common slideshow-like jQuery functionalities (such as news sliders, photos galleries/sliders, carousels, tabs menus)

When tracking mouse movement, you usually need to know the actual position of the mouse pointer. The event object that is passed to the handler contains some information about the mouse coordinates.

Liên Hệ Nhà Cung Cấp

Đến/ Tới:

Mr.Sandarac Lee , CHEMEX INDUSTRIAL CO., LTD.

 
【CHEMEX】 Tay nắm xe gắn máy hợp kim kẽm crôm cho xe Harley hoặc Chopper chất lượng cao hình viên đạn cho Harley,Chopper, Honda,Suzuki
Bản sao/ Đồng thời gửi:
Dùng ; hoặc , để tách biệt các người nhận
Từ
Đăng nhập để các thông tin liên hệ của bạn được điền vào

Đăng Nhập
 

*Thư Điện Tử/ Email

 

*Hãy nhập lại Email

 

*Chủ Đề

 

*Lời Nhắn

 


Upload file formats : htm、html、doc、docx、pdf、txt、jpg、gif、png

 

Số lượng mua

 

Ước tính đơn hàng

 

Liên Hệ Nhà Cung Cấp

 

< Về bước trước

 

*Tên Đầy Đủ

 

*Tên Công Ty

 

*Địa Điểm

 

*Trang Công Ty

 

Điện thoại công ty, v.v...

+#


 

Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

Loading ...

Đề nghị đơn hàng nhỏ

Loading ...