• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

YOUTHEN INTERNATIONAL CO., LTD.
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

  • Tên Công Ty:YOUTHEN INTERNATIONAL CO., LTD.
  • Loại Hình Kinh Doanh:Cơ quan đại diện, Sản xuất thiết kế sản phẩm thô
  • Tiền Vốn:TWD 10,000,001 - 50,000,000
  • Sản phẩm chủ yếu:Beauty & Personal Care -- 美容及個人用品
  • Thị trường xuất khẩu chính:Bắc Mỹ, Châu Á, Châu Âu

  Thông Tin Liên Hệ

  Cập nhật mới nhất: 2018-04-03

  N/A

  N/A

  N/A

  Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

  顏君卿 , YOUTHEN INTERNATIONAL CO., LTD.

  USD
  Điền vào biểu
  0/1500

  Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

  Tổng kích thước:0

  • +

  Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

  Please fill in all required fields.

   Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

   Loading ...

   Đề nghị đơn hàng nhỏ

   Loading ...