• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

YIH TONG CORPORATION
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

  • Tên Công Ty:YIH TONG CORPORATION
  • Loại Hình Kinh Doanh:Nhà nhập khẩu, Nhà sản xuất
  • Tiền Vốn:TWD 1,000,001 - 5,000,000
  • Thị trường xuất khẩu chính:Bra-xin, Nước Indonesia, Nước Kenya, Nước Mã Lai, Nước Nigeria, Nước Papua New Guinea, Nước Philipine, Nước Togo, Nước Úc

  Thông Tin Liên Hệ

  Cập nhật mới nhất: 2008-02-19

  N/A

  N/A

  N/A

  Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

  周藍蘋 , YIH TONG CORPORATION

  USD
  Điền vào biểu
  0/1500

  Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

  Tổng kích thước:0

  • +

  Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

  Please fill in all required fields.

   Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

   Loading ...

   Đề nghị đơn hàng nhỏ

   Loading ...