• Sản Phẩm
    • Sản Phẩm
    • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp
  • Trang Chủ
  • Công ty
  • YEONG YU YEOU ELECTRIC CORPORATION

YEONG YU YEOU ELECTRIC CORPORATION
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

  • Taiwan International Trade Shows' Exhibitor
  • Tên Công Ty:YEONG YU YEOU ELECTRIC CORPORATION
  • Loại Hình Kinh Doanh:Nhà Nhập khẩu, Nhà nhập khẩu, Nhà sản xuất
  • Tiền Vốn:TWD 5,000,001 - 10,000,000
  • Sản phẩm chủ yếu:Solid state high frequency welder
  • Thị trường xuất khẩu chính:Nước Indonesia, Nước Iran, Nước Kenya, Nước Mã Lai, Nước Philipine, Nước Thái Lan, Nước Tunisia, Nước Yemen, Nước Đài Loan, Trung Quốc Lục địa, Việt Nam, Ả rập Sau-di

Giấy Chứng Nhận

Thông Tin Liên Hệ

Cập nhật mới nhất: 2011-12-05

N/A

N/A

N/A

Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

林晉永 , YEONG YU YEOU ELECTRIC CORPORATION

USD
Điền vào biểu
0/1500

Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

Tổng kích thước:0

  • +

Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

Please fill in all required fields.

    Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

    Loading ...

    Đề nghị đơn hàng nhỏ

    Loading ...