• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

YC SYNERGY CO., LTD.
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

  • Tên Công Ty:YC SYNERGY CO., LTD.
  • Loại Hình Kinh Doanh:Nhà Nhập khẩu, Nhà nhập khẩu, Nhà sản xuất, Sản suất phụ kiện, Sản xuất thiết kế sản phẩm thô, Tổ chức thương mại
  • Tiền Vốn:TWD 50,000,001 - 100,000,000
  • Sản phẩm chủ yếu:Fuel Cell System, Energy Storage, Batteries,
  • Thị trường xuất khẩu chính:Châu Á

  Thông Tin Liên Hệ

  Cập nhật mới nhất: 2015-11-04

  N/A

  N/A

  N/A

  Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

  黃治文 , YC SYNERGY CO., LTD.

  USD
  Điền vào biểu
  0/1500

  Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

  Tổng kích thước:0

  • +

  Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

  Please fill in all required fields.

   Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

   Loading ...

   Đề nghị đơn hàng nhỏ

   Loading ...