• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

WISTRON NEWEB CORPORATION
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

 • Taiwan International Trade Shows' Exhibitor
 • Tên Công Ty:WISTRON NEWEB CORPORATION
 • Loại Hình Kinh Doanh:Nhà nhập khẩu, Nhà sản xuất, Sản suất phụ kiện, Sản xuất thiết kế sản phẩm thô
 • Năm Thành Lập:1996
 • Tiền Vốn:TWD > 500,000,000
 • Sản phẩm chủ yếu:戶外衛星接收器、衛星廣播接收器、網路設備(802.11 a/b/g/n AP、路由器、交換器、客戶端產品等)、3G/4G相關產品、機上盒、數位家庭產品、移動裝置、車用電子、電視/GPS/手機/LDS製程天線等無線通訊產品
 • Thị trường xuất khẩu chính:Châu Á, Châu Âu, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Giấy Chứng Nhận

Giấy Chứng Nhận Công Ty

Thông Tin Liên Hệ

Cập nhật mới nhất: 2012-04-09

N/A

N/A

N/A

Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

林夢如 , WISTRON NEWEB CORPORATION

USD
Điền vào biểu
0/1500

Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

Tổng kích thước:0

 • +

Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

Please fill in all required fields.

  Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

  Loading ...

  Đề nghị đơn hàng nhỏ

  Loading ...