• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

WEALKEN INTERNATIONAL INC.
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

 • Taiwan International Trade Shows' Exhibitor
 • Tên Công Ty:WEALKEN INTERNATIONAL INC.
 • Loại Hình Kinh Doanh:Người bán sỉ, Nhà nhập khẩu, Nhà sản xuất
 • Tiền Vốn:TWD 5,000,001 - 10,000,000
 • Nhân Viên: 101 - 200
 • Sản phẩm chủ yếu:Plastic Containers & Accessories, Cosmetice Container, Plastic Processing Machinery, Lipstick, Plastic Injection Molding Machine, etc.
 • Thị trường xuất khẩu chính:Bắc Mỹ, Châu Phi, Nam Mỹ, Nước Canada, Nước Guatemala, Nước Mexico, Nước Nigeria, Trung Mỹ

Giấy Chứng Nhận

Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm

Thông Tin Liên Hệ

Cập nhật mới nhất: 2005-03-07

N/A

N/A

N/A

Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

張莉琴 , WEALKEN INTERNATIONAL INC.

USD
Điền vào biểu
0/1500

Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

Tổng kích thước:0

 • +

Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

Please fill in all required fields.

  Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

  Loading ...

  Đề nghị đơn hàng nhỏ

  Loading ...