• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

VICTOR HALBERD CORPORATION
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

  • Tên Công Ty:VICTOR HALBERD CORPORATION
  • Loại Hình Kinh Doanh:Người bán sỉ, Nhà Nhập khẩu, Nhà nhập khẩu, Nhà sản xuất
  • Năm Thành Lập:2012
  • Tiền Vốn:TWD 5,000,001 - 10,000,000
  • Sản phẩm chủ yếu:plywood, block board, biomass pellet fuel, energy green, machine
  • Thị trường xuất khẩu chính:Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Nước Indonesia, Nước Jordan, Nước Kuwait, Nước Mã Lai, Nước Oman, Nước Áo, Việt Nam, Ả rập Sau-di

  Thông Tin Liên Hệ

  Cập nhật mới nhất: 2013-09-23

  N/A

  N/A

  N/A

  Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

  葉家榮 , VICTOR HALBERD CORPORATION

  USD
  Điền vào biểu
  0/1500

  Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

  Tổng kích thước:0

  • +

  Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

  Please fill in all required fields.

   Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

   Loading ...

   Đề nghị đơn hàng nhỏ

   Loading ...