• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

TZU I ENGINEERING CO., LTD.
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

  • Tên Công Ty:TZU I ENGINEERING CO., LTD.
  • Loại Hình Kinh Doanh:Nhà Nhập khẩu, Nhà nhập khẩu
  • Năm Thành Lập:1982
  • Sản phẩm chủ yếu:filter, water filtration, water treatment equipment, stainless filter
  • Thị trường xuất khẩu chính:Nước Mã Lai, Nước Philipine, Nước Singapore

  Thông Tin Liên Hệ

  Cập nhật mới nhất: 2009-02-04

  N/A

  N/A

  N/A

  Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

  党榮安 , TZU I ENGINEERING CO., LTD.

  USD
  Điền vào biểu
  0/1500

  Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

  Tổng kích thước:0

  • +

  Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

  Please fill in all required fields.

   Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

   Loading ...

   Đề nghị đơn hàng nhỏ

   Loading ...