• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

TOSEI MACHINE CO., LTD.
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

  • Tên Công Ty:TOSEI MACHINE CO., LTD.
  • Loại Hình Kinh Doanh:Cơ quan đại diện, Sản suất phụ kiện
  • Tiền Vốn:TWD 1,000,001 - 5,000,000
  • Sản phẩm chủ yếu:PNEUMATIC TOOL,CNC WIRE CUTTER,SPECIAL PURPOSE MACHINE,OTHER METAL CUTTING MACHINE TOOLS,CUTTING TOO
  • Thị trường xuất khẩu chính:Nhật, Nước Indonesia, Nước Thái Lan, Trung Quốc Lục địa, Việt Nam

  Các sản phẩm

  Thông Tin Liên Hệ

  Cập nhật mới nhất: 2003-05-08

  N/A

  N/A

  N/A

  Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

  S. M. Wu , TOSEI MACHINE CO., LTD.

  USD
  Điền vào biểu
  0/1500

  Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

  Tổng kích thước:0

  • +

  Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

  Please fill in all required fields.

   Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

   Loading ...

   Đề nghị đơn hàng nhỏ

   Loading ...