• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

TOPCO SCIENTIFIC CO., LTD.
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

  • Tên Công Ty:TOPCO SCIENTIFIC CO., LTD.
  • Loại Hình Kinh Doanh:Nhà nhập khẩu, Nhà sản xuất
  • Năm Thành Lập:1990
  • Tiền Vốn:TWD > 500,000,000
  • Sản phẩm chủ yếu:半導體、光電、綠能產業材料、設備與廠務設施
  • Thị trường xuất khẩu chính:Nước Đài Loan

  Thông Tin Liên Hệ

  Cập nhật mới nhất: 2011-04-14

  N/A

  N/A

  N/A

  Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

  張美琪 , TOPCO SCIENTIFIC CO., LTD.

  USD
  Điền vào biểu
  0/1500

  Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

  Tổng kích thước:0

  • +

  Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

  Please fill in all required fields.

   Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

   Loading ...

   Đề nghị đơn hàng nhỏ

   Loading ...