• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

TEN YIN HOT STAMPING MACHINE
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

  • Tên Công Ty:TEN YIN HOT STAMPING MACHINE
  • Loại Hình Kinh Doanh:Cơ quan đại diện, Nhà sản xuất
  • Tiền Vốn:TWD 1,000,001 - 5,000,000
  • Sản phẩm chủ yếu:hot stamping machine
  • Thị trường xuất khẩu chính:Nước Indonesia, Nước Mã Lai, Nước Thái Lan, Nước Đài Loan, Trung Quốc Lục địa, Việt Nam

  Thông Tin Liên Hệ

  Cập nhật mới nhất: 2010-02-06

  N/A

  N/A

  N/A

  Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

  王明星 , TEN YIN HOT STAMPING MACHINE

  USD
  Điền vào biểu
  0/1500

  Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

  Tổng kích thước:0

  • +

  Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

  Please fill in all required fields.

   Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

   Loading ...

   Đề nghị đơn hàng nhỏ

   Loading ...