• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp
 • Trang Chủ
 • Công ty
 • TAIWAN GIGANTIC LIGHT ELECTRIC CORPORATION

TAIWAN GIGANTIC LIGHT ELECTRIC CORPORATION
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

  • Tên Công Ty:TAIWAN GIGANTIC LIGHT ELECTRIC CORPORATION
  • Loại Hình Kinh Doanh:Sản xuất thiết kế sản phẩm thô
  • Tiền Vốn:TWD 10,000,001 - 50,000,000
  • Sản phẩm chủ yếu:High Power LED Light Module, High Bay, Down Light,Road Light Street Light,E27,E40,T8-tube,T5-tube,T-BAR,Spot Light,Stage Light,Plant Lamp,Underwater Lamp, Fish Gathering Lamp
  • Thị trường xuất khẩu chính:Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Nhật, Nước Canada, Nước El Salvador, Nước Indonesia, Nước Singapore, Trung Quốc Lục địa, Ý, Đức

  Thông Tin Liên Hệ

  Cập nhật mới nhất: 2010-12-13

  N/A

  N/A

  N/A

  Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

  李亞書 , TAIWAN GIGANTIC LIGHT ELECTRIC CORPORATION

  USD
  Điền vào biểu
  0/1500

  Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

  Tổng kích thước:0

  • +

  Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

  Please fill in all required fields.

   Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

   Loading ...

   Đề nghị đơn hàng nhỏ

   Loading ...