• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

TAILYN TECHNOLOGIES, INC.
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

 • Taiwan International Trade Shows' Exhibitor
 • Tên Công Ty:TAILYN TECHNOLOGIES, INC.
 • Loại Hình Kinh Doanh:Nhà sản xuất, Sản suất phụ kiện, Sản xuất thiết kế sản phẩm thô
 • Năm Thành Lập:1980
 • Tiền Vốn:TWD > 500,000,000
 • Nhân Viên: 201 - 500
 • Sản phẩm chủ yếu:Ethernet Switch, Ethernet Extender, Wireless LAN, WiFi, Telecom, Channel Bank, DSLAM, ADSL2, VDSL2, Channel Bank, Single Board Computers, System Computing, SBC, Tablet,
 • Thị trường xuất khẩu chính:Bắc Mỹ, Châu Á, Châu Âu, Châu đại dương, Trung Đông

Giấy Chứng Nhận

 • Taiwan International Trade Shows' Exhibitor

Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm

Thông Tin Liên Hệ

Cập nhật mới nhất: 2014-12-18

N/A

N/A

N/A

Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

楊佩殷 , TAILYN TECHNOLOGIES, INC.

USD
Điền vào biểu
0/1500

Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

Tổng kích thước:0

 • +

Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

Please fill in all required fields.

  Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

  Loading ...

  Đề nghị đơn hàng nhỏ

  Loading ...