• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

STRONG HAND ENTERPRISE LTD.
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

 • Taiwan International Trade Shows' Exhibitor
 • Tên Công Ty:STRONG HAND ENTERPRISE LTD.
 • Năm Thành Lập:1987
 • Tiền Vốn:TWD 1,000,001 - 5,000,000
 • Sản phẩm chủ yếu:Welders, Acrlylic lights, sign buckles, Routing bits & Shapper Cutters

Giấy Chứng Nhận

 • Taiwan International Trade Shows' Exhibitor

Giấy Chứng Nhận Công Ty

Thông Tin Liên Hệ

Cập nhật mới nhất: 2014-12-24

N/A

N/A

N/A

Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

廖淑愛 , STRONG HAND ENTERPRISE LTD.

USD
Điền vào biểu
0/1500

Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

Tổng kích thước:0

 • +

Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

Please fill in all required fields.

  Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

  Loading ...

  Đề nghị đơn hàng nhỏ

  Loading ...