• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

Sin Jan Pump (SJP)
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

 • Taiwan International Trade Shows' Exhibitor
 • Tên Công Ty:Sin Jan Pump (SJP)
 • Loại Hình Kinh Doanh:Nhà sản xuất, Sản xuất thiết kế sản phẩm thô
 • Năm Thành Lập:1995
 • Sản phẩm chủ yếu:All kinds of water pump system with intelligent power inverter,Customize To Order
 • Thị trường xuất khẩu chính:Nước Đài Loan

Giấy Chứng Nhận

Thông Tin Liên Hệ

Cập nhật mới nhất: 2010-06-21

N/A

N/A

N/A

Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

黃家成 , Sin Jan Pump (SJP)

USD
Điền vào biểu
0/1500

Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

Tổng kích thước:0

 • +

Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

Please fill in all required fields.

  Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

  Loading ...

  Đề nghị đơn hàng nhỏ

  Loading ...