• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

SHINE SEN TECH CO., LTD.
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

 • Taiwan International Trade Shows' Exhibitor
 • Tên Công Ty:SHINE SEN TECH CO., LTD.
 • Loại Hình Kinh Doanh:Cơ quan đại diện, Khác, Người phân phối, Nhà Nhập khẩu, Nhà nhập khẩu, Nhà sản xuất, Sản suất phụ kiện, Sản xuất thiết kế sản phẩm thô
 • Tổng Doanh Thu:USD 1,000,001 - 5,000,000
 • Sản phẩm chủ yếu:Mold Design, Precision Mould ,Plastic Injection Molding ,Insert Molding, Mockup,Tooling Mold, Plastic Parts,OEM ODM plastic,Memory Plastic, Raw Plastic Material
 • Thị trường xuất khẩu chính:Bắc Mỹ, Châu Phi, Châu Á, Châu Âu, Châu đại dương, Khác, Nam Mỹ, Trung Mỹ, Trung Đông

Giấy Chứng Nhận

Giấy Chứng Nhận Công Ty

Thông Tin Liên Hệ

Cập nhật mới nhất: 2015-04-18

N/A

N/A

N/A

Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

林倉頤 , SHINE SEN TECH CO., LTD.

USD
Điền vào biểu
0/1500

Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

Tổng kích thước:0

 • +

Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

Please fill in all required fields.

  Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

  Loading ...

  Đề nghị đơn hàng nhỏ

  Loading ...