• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp
 • Trang Chủ
 • Công ty
 • SHARE SHEEN ENTERPRISE CO., LTD.

SHARE SHEEN ENTERPRISE CO., LTD.
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

  • Tên Công Ty:SHARE SHEEN ENTERPRISE CO., LTD.
  • Loại Hình Kinh Doanh:Cơ quan đại diện, Nhà Nhập khẩu, Nhà nhập khẩu, Nhà sản xuất
  • Năm Thành Lập:1982
  • Tiền Vốn:TWD 1,000,001 - 5,000,000
  • Sản phẩm chủ yếu:Plywood & Woodworking Machinery,Seeds for eggplants, bell peppers, tomatoes, pumpkins, watermelons, small cucumbers, squashes, melons, peppers, etc. なす、ピ?マン、トマト、かぼちゃ、すいか、きゅうり、メロン、唐辛子等の種子 なす、ピ?マン、トマト、かぼちゃ、すいか、きゅうり、メロン、唐辛子等の種子
  • Thị trường xuất khẩu chính:Châu Á, Châu Âu, Nam Mỹ, Nhật, Nước Chile, Nước Ecuador, Nước Ghana, Nước Indonesia, Nước Latvia, Nước Myanmar, Nước Mã Lai, Thổ Nhĩ Kỳ

  Thông Tin Liên Hệ

  Cập nhật mới nhất: 2005-04-19

  N/A

  N/A

  N/A

  Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

  吳鐸國 , SHARE SHEEN ENTERPRISE CO., LTD.

  USD
  Điền vào biểu
  0/1500

  Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

  Tổng kích thước:0

  • +

  Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

  Please fill in all required fields.

   Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

   Loading ...

   Đề nghị đơn hàng nhỏ

   Loading ...