• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

SHADEN INTERNATIONAL CO., LTD.
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

  • Tên Công Ty:SHADEN INTERNATIONAL CO., LTD.
  • Loại Hình Kinh Doanh:Cơ quan đại diện, Nhà nhập khẩu, Nhà sản xuất, Sản suất phụ kiện, Sản xuất thiết kế sản phẩm thô
  • Năm Thành Lập:1995
  • Tiền Vốn:TWD 1,000,001 - 5,000,000
  • Sản phẩm chủ yếu:Ozone Water Device, Ionizer
  • Thị trường xuất khẩu chính:Bắc Mỹ, Trung Quốc Lục địa

  Thông Tin Liên Hệ

  Cập nhật mới nhất: 2010-03-11

  N/A

  N/A

  N/A

  Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

  鍾懷聖 , SHADEN INTERNATIONAL CO., LTD.

  USD
  Điền vào biểu
  0/1500

  Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

  Tổng kích thước:0

  • +

  Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

  Please fill in all required fields.

   Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

   Loading ...

   Đề nghị đơn hàng nhỏ

   Loading ...