• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

SAY-DO-EASY CO., LTD
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

 • Taiwan International Trade Shows' Exhibitor
 • Tên Công Ty:SAY-DO-EASY CO., LTD
 • Loại Hình Kinh Doanh:Nhà sản xuất, Sản suất phụ kiện, Sản xuất thiết kế sản phẩm thô
 • Năm Thành Lập:2008
 • Sản phẩm chủ yếu:Temp Care: Temperature display device of faucet and shower heads
 • Thị trường xuất khẩu chính:Châu Âu, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Nhật, Nước Canada

Giấy Chứng Nhận

 • Taiwan International Trade Shows' Exhibitor

Giấy Chứng Nhận Công Ty

Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm

Thông Tin Liên Hệ

Cập nhật mới nhất: 2012-08-29

N/A

N/A

N/A

Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

李楷錫 , SAY-DO-EASY CO., LTD

USD
Điền vào biểu
0/1500

Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

Tổng kích thước:0

 • +

Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

Please fill in all required fields.

  Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

  Loading ...

  Đề nghị đơn hàng nhỏ

  Loading ...