• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

SAN HAWK TECHNIC CO., LTD.
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

  • Tên Công Ty:SAN HAWK TECHNIC CO., LTD.
  • Tiền Vốn:TWD 5,000,001 - 10,000,000
  • Sản phẩm chủ yếu:KEYBOARD,MOUSE,COMPUTER CASE,SWITCHING POWER SUPPLY,UPS(UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLIES),

  Thông Tin Liên Hệ

  Cập nhật mới nhất: 2016-12-29

  N/A

  N/A

  N/A

  Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

  王加進 , SAN HAWK TECHNIC CO., LTD.

  USD
  Điền vào biểu
  0/1500

  Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

  Tổng kích thước:0

  • +

  Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

  Please fill in all required fields.

   Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

   Loading ...

   Đề nghị đơn hàng nhỏ

   Loading ...