• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

POWER DYNASTY WORKSHOP CO.,
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

  • Tên Công Ty:POWER DYNASTY WORKSHOP CO.,
  • Loại Hình Kinh Doanh:Khác, Nhà nhập khẩu, Nhà sản xuất, Sản xuất thiết kế sản phẩm thô
  • Tiền Vốn:TWD 1,000,001 - 5,000,000
  • Sản phẩm chủ yếu:cover(shell like), cushion(seat), connecting frame
  • Thị trường xuất khẩu chính:Châu Âu, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Nhật, Nước Indonesia, Nước Mã Lai, Nước Thái Lan, Nước Đài Loan

  Thông Tin Liên Hệ

  Cập nhật mới nhất: 2015-03-06

  N/A

  N/A

  N/A

  Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

  羅仕堯 , POWER DYNASTY WORKSHOP CO.,

  USD
  Điền vào biểu
  0/1500

  Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

  Tổng kích thước:0

  • +

  Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

  Please fill in all required fields.

   Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

   Loading ...

   Đề nghị đơn hàng nhỏ

   Loading ...