• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

OUT OF THE BOX CO., LTD.
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

 • Taiwan International Trade Shows' Exhibitor
 • Tên Công Ty:OUT OF THE BOX CO., LTD.
 • Loại Hình Kinh Doanh:Nhà nhập khẩu, Nhà sản xuất, Sản suất phụ kiện, Sản xuất thiết kế sản phẩm thô, Tổ chức thương mại
 • Tiền Vốn:TWD 0 - 1,000,000
 • Sản phẩm chủ yếu:sponge, blotting paper,tweezer,face brush,nail buffer,cotton pad,cleansing pad,extractor,,trimmer,cotton tip
 • Thị trường xuất khẩu chính:Châu Âu, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Giấy Chứng Nhận

Thông Tin Liên Hệ

Cập nhật mới nhất: 2018-04-03

N/A

N/A

N/A

Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

黃欣怡 , OUT OF THE BOX CO., LTD.

USD
Điền vào biểu
0/1500

Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

Tổng kích thước:0

 • +

Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

Please fill in all required fields.

  Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

  Loading ...

  Đề nghị đơn hàng nhỏ

  Loading ...