• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

ORIENTEER TECHNOLOGY, INC.
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

  • Tên Công Ty:ORIENTEER TECHNOLOGY, INC.
  • Loại Hình Kinh Doanh:Công ty dịch vụ, Cơ quan đại diện, Khác, Nhà Nhập khẩu, Nhà nhập khẩu, Nhà sản xuất, Sản suất phụ kiện, Sản xuất thiết kế sản phẩm thô, Tổ chức thương mại
  • Năm Thành Lập:2009
  • Tiền Vốn:TWD 1,000,001 - 5,000,000
  • Sản phẩm chủ yếu:LED Tube, LED Bulb, Solar Controller, Vehile Record, Telcom Record, Wireless AP , IP-CAM, Home Security,, GPS Tracker,
  • Thị trường xuất khẩu chính:Nước Indonesia, Nước Myanmar, Nước Mã Lai, Nước Singapore, Nước Thái Lan, Nước Đài Loan, Trung Quốc Lục địa, Việt Nam, Ấn Độ

  Thông Tin Liên Hệ

  Cập nhật mới nhất: 2011-09-28

  N/A

  N/A

  N/A

  Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

  劉清欽 , ORIENTEER TECHNOLOGY, INC.

  USD
  Điền vào biểu
  0/1500

  Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

  Tổng kích thước:0

  • +

  Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

  Please fill in all required fields.

   Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

   Loading ...

   Đề nghị đơn hàng nhỏ

   Loading ...