• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

NANO-WIN TECH. CO., LTD.
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

 • Taiwan International Trade Shows' Exhibitor
 • Tên Công Ty:NANO-WIN TECH. CO., LTD.
 • Loại Hình Kinh Doanh:Khác, Nhà sản xuất
 • Tiền Vốn:TWD > 500,000,000
 • Sản phẩm chủ yếu:CIGS thin film solar panel production line, solar application( LED bulbs, LED street lights, LED sun tree street lights, LED landscape llights)LED indoor lights, solar wheel chair, solar power bike, solar power water-wheel, solar water pump
 • Thị trường xuất khẩu chính:Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Pháp, Trung Quốc Lục địa, Đức

Giấy Chứng Nhận

Thông Tin Liên Hệ

Cập nhật mới nhất: 2009-12-15

N/A

N/A

N/A

Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

NANO-WIN TECH. CO., LTD.

USD
Điền vào biểu
0/1500

Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

Tổng kích thước:0

 • +

Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

Please fill in all required fields.

  Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

  Loading ...

  Đề nghị đơn hàng nhỏ

  Loading ...