• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp
 • Trang Chủ
 • Công ty
 • MOLETECH INTERNATIONAL TECHNOLOGY LIMITED

MOLETECH INTERNATIONAL TECHNOLOGY LIMITED
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

 • Taiwan International Trade Shows' Exhibitor
 • Tên Công Ty:MOLETECH INTERNATIONAL TECHNOLOGY LIMITED
 • Loại Hình Kinh Doanh:Nhà nhập khẩu, Nhà sản xuất, Sản suất phụ kiện, Sản xuất thiết kế sản phẩm thô
 • Năm Thành Lập:2000
 • Tiền Vốn:TWD 5,000,001 - 10,000,000
 • Sản phẩm chủ yếu:Moletech/Greentech fuel saver, Good Boy Pet House Pets Products, Washable Deodorant Potty-Training Pad, Eco-friendly Deodorant Under Pad, Antibacterial Stain & Odor Remover, Antibacterial Detergent, Deodorant antibacterial Micro Fabric, Functional Fabrics
 • Thị trường xuất khẩu chính:Bắc Mỹ, Châu Phi, Châu Âu

Giấy Chứng Nhận

Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm

Thông Tin Liên Hệ

Cập nhật mới nhất: 2009-12-08

N/A

N/A

N/A

Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

謝丹青 , MOLETECH INTERNATIONAL TECHNOLOGY LIMITED

USD
Điền vào biểu
0/1500

Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

Tổng kích thước:0

 • +

Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

Please fill in all required fields.

  Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

  Loading ...

  Đề nghị đơn hàng nhỏ

  Loading ...