• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

MINCHEN GEAR CO., LTD.
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

  • Tên Công Ty:MINCHEN GEAR CO., LTD.
  • Loại Hình Kinh Doanh:Nhà sản xuất
  • Tiền Vốn:TWD 50,000,001 - 100,000,000
  • Sản phẩm chủ yếu:bevel gear, hypoid gear, automible parts
  • Thị trường xuất khẩu chính:Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Nhật, Nước Thái Lan

  Các sản phẩm

  Thông Tin Liên Hệ

  Cập nhật mới nhất: 2011-02-10

  N/A

  N/A

  N/A

  Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

  蘇丞偉 , MINCHEN GEAR CO., LTD.

  USD
  Điền vào biểu
  0/1500

  Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

  Tổng kích thước:0

  • +

  Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

  Please fill in all required fields.

   Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

   Loading ...

   Đề nghị đơn hàng nhỏ

   Loading ...