• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

Midgard Trading Limited
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

  • Tên Công Ty:Midgard Trading Limited
  • Loại Hình Kinh Doanh:Công ty dịch vụ, Cơ quan đại diện
  • Sản phẩm chủ yếu:pter, access, point, AP, CPE, wifi, network, networking, hub, WEP, WPA, 802.11, b/g/n, 11n, WDS, Bridge, WPS, signal, LAN, client, 15
  • Thị trường xuất khẩu chính:Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

  Thông Tin Liên Hệ

  Cập nhật mới nhất: 2012-12-24

  N/A

  N/A

  N/A

  Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

  羅倫斯 , Midgard Trading Limited

  USD
  Điền vào biểu
  0/1500

  Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

  Tổng kích thước:0

  • +

  Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

  Please fill in all required fields.

   Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

   Loading ...

   Đề nghị đơn hàng nhỏ

   Loading ...