• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp
 • Trang Chủ
 • Công ty
 • MICRO TREND AUTOMATION CO., LTD.

MICRO TREND AUTOMATION CO., LTD.
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

  • Tên Công Ty:MICRO TREND AUTOMATION CO., LTD.
  • Loại Hình Kinh Doanh:Nhà nhập khẩu, Nhà sản xuất
  • Tiền Vốn:TWD 10,000,001 - 50,000,000
  • Sản phẩm chủ yếu:Servo Motors; Servo Drivers; Motion Controllers; Multi-axis Controllers

  Thông Tin Liên Hệ

  Cập nhật mới nhất: 2012-05-08

  N/A

  N/A

  N/A

  Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

  林志鵬 , MICRO TREND AUTOMATION CO., LTD.

  USD
  Điền vào biểu
  0/1500

  Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

  Tổng kích thước:0

  • +

  Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

  Please fill in all required fields.

   Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

   Loading ...

   Đề nghị đơn hàng nhỏ

   Loading ...