• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

MAXION CORP., LTD.
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

 • Taiwan International Trade Shows' Exhibitor
 • Tên Công Ty:MAXION CORP., LTD.
 • Loại Hình Kinh Doanh:Cơ quan đại diện, Nhà Nhập khẩu, Nhà nhập khẩu, Nhà sản xuất, Sản suất phụ kiện, Sản xuất thiết kế sản phẩm thô, Tổ chức thương mại
 • Tiền Vốn:TWD 0 - 1,000,000
 • Sản phẩm chủ yếu:LED lights, LED drivers, LED dimmers
 • Thị trường xuất khẩu chính:Bắc Mỹ, Châu Phi, Châu Á, Châu Âu, Châu đại dương, Khác, Nam Mỹ, Trung Mỹ, Trung Đông

Các sản phẩm

Giấy Chứng Nhận

Giấy Chứng Nhận Công Ty

Thông Tin Liên Hệ

Cập nhật mới nhất: 2013-09-12

N/A

N/A

N/A

Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

曾崇銘 , MAXION CORP., LTD.

USD
Điền vào biểu
0/1500

Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

Tổng kích thước:0

 • +

Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

Please fill in all required fields.

  Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

  Loading ...

  Đề nghị đơn hàng nhỏ

  Loading ...