• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

LIEH BANG ENTERPRISE CO., LTD.
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

  • Tên Công Ty:LIEH BANG ENTERPRISE CO., LTD.
  • Loại Hình Kinh Doanh:Nhà nhập khẩu, Nhà sản xuất, Sản suất phụ kiện, Sản xuất thiết kế sản phẩm thô
  • Năm Thành Lập:1995
  • Tiền Vốn:TWD 1,000,001 - 5,000,000
  • Nhân Viên: < 50
  • Sản phẩm chủ yếu:AUTOMOBILE & MOTORBYCYCLES ACCESSORIES,,FUEL SAVING DEVICE,GASOLINE SAVER,FUEL SAVER,GASOLINE SAVING DEVICE,Z-SHAPE STRUT TOWER BAR (T-BAR),SUPERSONIC ACCELERATOR-BREAK PRESURE BOOSTER(NSP-1),DUST RANGER-A ROUND MAGNETIC SPRING WHICH ABSORBS METAL DUST. AUTOMOBILE & MOTORBYCYCLES ACCESSORIES,,FUEL SAVING DEVICE,GASOLINE SAVER,FUEL SAVER,GASOLINE SAVING DEVICE,Z-SHAPE STRUT TOWER BAR (T-BAR),SUPERSONIC ACCELERATOR-BREAK PRESURE BOOSTER(NSP-1).
  • Thị trường xuất khẩu chính:Hồng Kông, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Trung Quốc Lục địa

  Thông Tin Liên Hệ

  Cập nhật mới nhất: 2005-01-19

  N/A

  N/A

  N/A

  Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

  李憶苹 , LIEH BANG ENTERPRISE CO., LTD.

  USD
  Điền vào biểu
  0/1500

  Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

  Tổng kích thước:0

  • +

  Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

  Please fill in all required fields.

   Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

   Loading ...

   Đề nghị đơn hàng nhỏ

   Loading ...