• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

KINGARC AUTOWELD CO., LTD.
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

 • Taiwan International Trade Shows' Exhibitor
 • Tên Công Ty:KINGARC AUTOWELD CO., LTD.
 • Loại Hình Kinh Doanh:Nhà nhập khẩu, Nhà sản xuất, Sản suất phụ kiện, Sản xuất thiết kế sản phẩm thô
 • Năm Thành Lập:2000
 • Tiền Vốn:TWD 5,000,001 - 10,000,000
 • Sản phẩm chủ yếu:Flame Planner, H-Beam Assembling Machine, Tandem Welding Gantry, Hydraulic Straightening Machine, Box Column Assembling Machine, Double Tandem Gas Shield Arc Welding Column Gantry, Drilling Gantry, Simplified Electroslag Welding Machine, Face Milling.
 • Thị trường xuất khẩu chính:Châu Á

Giấy Chứng Nhận

Thông Tin Liên Hệ

Cập nhật mới nhất: 2016-09-02

N/A

N/A

N/A

Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

李德泰 , KINGARC AUTOWELD CO., LTD.

USD
Điền vào biểu
0/1500

Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

Tổng kích thước:0

 • +

Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

Please fill in all required fields.

  Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

  Loading ...

  Đề nghị đơn hàng nhỏ

  Loading ...