• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

KIN CHI LI MACHINERY CO., LTD.
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

 • Taiwan International Trade Shows' Exhibitor
 • Tên Công Ty:KIN CHI LI MACHINERY CO., LTD.
 • Loại Hình Kinh Doanh:Nhà sản xuất
 • Tiền Vốn:TWD 1,000,001 - 5,000,000
 • Sản phẩm chủ yếu:Elevate Glass Washing Machine,Vertical Glass Washing Machine
 • Thị trường xuất khẩu chính:Nước Đài Loan

Giấy Chứng Nhận

Giấy Chứng Nhận Công Ty

Thông Tin Liên Hệ

Cập nhật mới nhất: 2012-03-07

N/A

N/A

N/A

Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

陳淑玲 , KIN CHI LI MACHINERY CO., LTD.

USD
Điền vào biểu
0/1500

Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

Tổng kích thước:0

 • +

Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

Please fill in all required fields.

  Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

  Loading ...

  Đề nghị đơn hàng nhỏ

  Loading ...