• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

JDPOWER INTERNATIONAL CO., LTD.
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

 • Taiwan International Trade Shows' Exhibitor
 • Tên Công Ty:JDPOWER INTERNATIONAL CO., LTD.
 • Loại Hình Kinh Doanh:Người bán lẻ, Người phân phối, Nhà Nhập khẩu, Nhà nhập khẩu, Nhà sản xuất, Sản suất phụ kiện, Sản xuất thiết kế sản phẩm thô
 • Năm Thành Lập:2010
 • Tiền Vốn:TWD 5,000,001 - 10,000,000
 • Sản phẩm chủ yếu:LED light, LED tube light all the LED light. energy saving fan , ventilation industrial fan water cooling fan
 • Thị trường xuất khẩu chính:Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Nước Canada, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Đức

Giấy Chứng Nhận

Giấy Chứng Nhận Công Ty

Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm

Thông Tin Liên Hệ

Cập nhật mới nhất: 2010-07-19

N/A

N/A

N/A

Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

陳國憲 , JDPOWER INTERNATIONAL CO., LTD.

USD
Điền vào biểu
0/1500

Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

Tổng kích thước:0

 • +

Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

Please fill in all required fields.

  Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

  Loading ...

  Đề nghị đơn hàng nhỏ

  Loading ...