• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp
 • Trang Chủ
 • Công ty
 • ISOTHERM AG. TAIWAN BRANCH (SWITZERLAND)

ISOTHERM AG. TAIWAN BRANCH (SWITZERLAND)
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

  • Tên Công Ty:ISOTHERM AG. TAIWAN BRANCH (SWITZERLAND)
  • Loại Hình Kinh Doanh:Nhà Nhập khẩu, Nhà nhập khẩu, Nhà sản xuất
  • Năm Thành Lập:1974
  • Tiền Vốn:TWD 1,000,001 - 5,000,000
  • Sản phẩm chủ yếu:High pressure Polyurethane Processing Machine
  • Thị trường xuất khẩu chính:Bắc Mỹ, Châu Á, Châu Âu, Khác, Nam Mỹ, Trung Mỹ, Trung Đông

  Thông Tin Liên Hệ

  Cập nhật mới nhất: 2014-05-20

  N/A

  N/A

  N/A

  Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

  林孟賢 , ISOTHERM AG. TAIWAN BRANCH (SWITZERLAND)

  USD
  Điền vào biểu
  0/1500

  Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

  Tổng kích thước:0

  • +

  Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

  Please fill in all required fields.

   Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

   Loading ...

   Đề nghị đơn hàng nhỏ

   Loading ...