• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

IECONT TECHNOLOGY INC.
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

 • Taiwan International Trade Shows' Exhibitor
 • Tên Công Ty:IECONT TECHNOLOGY INC.
 • Loại Hình Kinh Doanh:Cơ quan đại diện, Nhà sản xuất, Sản suất phụ kiện
 • Tiền Vốn:TWD 5,000,001 - 10,000,000
 • Sản phẩm chủ yếu:Ethernet Power Control Box,
 • Thị trường xuất khẩu chính:Bắc Mỹ, Châu Á

Giấy Chứng Nhận

 • Taiwan International Trade Shows' Exhibitor

Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm

Thông Tin Liên Hệ

Cập nhật mới nhất: 2012-03-30

N/A

N/A

N/A

Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

李秋明 , IECONT TECHNOLOGY INC.

USD
Điền vào biểu
0/1500

Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

Tổng kích thước:0

 • +

Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

Please fill in all required fields.

  Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

  Loading ...

  Đề nghị đơn hàng nhỏ

  Loading ...