• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

Hong Deh Enterprise Co.,Ltd
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

 • Taiwan International Trade Shows' Exhibitor
 • Tên Công Ty:Hong Deh Enterprise Co.,Ltd
 • Loại Hình Kinh Doanh:Nhà sản xuất, Sản suất phụ kiện, Sản xuất thiết kế sản phẩm thô
 • Sản phẩm chủ yếu:Hinge, Turnning Parts, and Fiber Optic components
 • Thị trường xuất khẩu chính:Bắc Mỹ, Châu Á, Châu Âu, Nam Mỹ, Trung Mỹ

Các sản phẩm

Giấy Chứng Nhận

 • Taiwan International Trade Shows' Exhibitor

Giấy Chứng Nhận Công Ty

Thông Tin Liên Hệ

Cập nhật mới nhất: 2015-01-29

N/A

N/A

N/A

Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

徐志強 , Hong Deh Enterprise Co.,Ltd

USD
Điền vào biểu
0/1500

Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

Tổng kích thước:0

 • +

Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

Please fill in all required fields.

  Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

  Loading ...

  Đề nghị đơn hàng nhỏ

  Loading ...