• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

HIGHLIGHT TECH CORPORATION
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

 • Taiwan International Trade Shows' Exhibitor
 • Tên Công Ty:HIGHLIGHT TECH CORPORATION
 • Loại Hình Kinh Doanh:Cơ quan đại diện, Khác, Nhà Nhập khẩu, Nhà nhập khẩu, Nhà sản xuất, Sản suất phụ kiện, Sản xuất thiết kế sản phẩm thô
 • Năm Thành Lập:1997
 • Tiền Vốn:TWD > 500,000,000
 • Nhân Viên: 101 - 200
 • Sản phẩm chủ yếu:vacuum components, vacuum chambers, vacuum valves, vacuum gate valve, vacuum pump, vacuum parts, vacuum fittings, vacuum flanges, centering ring, vacuum adaptor
 • Thị trường xuất khẩu chính:Bắc Mỹ, Châu Á, Châu Âu, Châu đại dương, Nam Mỹ, Trung Mỹ, Trung Đông

Giấy Chứng Nhận

Giấy Chứng Nhận Công Ty

Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm

Thông Tin Liên Hệ

Cập nhật mới nhất: 2017-07-07

N/A

N/A

N/A

Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

Yelin , HIGHLIGHT TECH CORPORATION

USD
Điền vào biểu
0/1500

Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

Tổng kích thước:0

 • +

Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

Please fill in all required fields.

  Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

  Loading ...

  Đề nghị đơn hàng nhỏ

  Loading ...