• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

GSTC TECHNOLOGY CO., LTD.
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

  • Tên Công Ty:GSTC TECHNOLOGY CO., LTD.
  • Loại Hình Kinh Doanh:Cơ quan đại diện, Nhà Nhập khẩu
  • Tiền Vốn:TWD 10,000,001 - 50,000,000
  • Sản phẩm chủ yếu:QUICK MOLD CHANGE SYSTEM,CUTTING TOOL AND ACCESSORY FOR METALWORKING,CHUCK,JIG & FIXTURE FOR METALWO

  Thông Tin Liên Hệ

  Cập nhật mới nhất: 2016-10-21

  N/A

  N/A

  N/A

  Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

  周志憲 , GSTC TECHNOLOGY CO., LTD.

  USD
  Điền vào biểu
  0/1500

  Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

  Tổng kích thước:0

  • +

  Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

  Please fill in all required fields.

   Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

   Loading ...

   Đề nghị đơn hàng nhỏ

   Loading ...