• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

GPt Power Technology Co., Ltd.
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

 • Taiwan International Trade Shows' Exhibitor
 • Tên Công Ty:GPt Power Technology Co., Ltd.
 • Loại Hình Kinh Doanh:Người phân phối, Nhà nhập khẩu, Nhà sản xuất, Sản suất phụ kiện, Sản xuất thiết kế sản phẩm thô
 • Tiền Vốn:TWD 5,000,001 - 10,000,000
 • Sản phẩm chủ yếu:Power Bank, Mobile Accessory, eBike, Li-Ion Battery, Heat Sink, Thermal Modules, Fans, Connectors, Wire Harness, Cable Assembly
 • Thị trường xuất khẩu chính:Bắc Mỹ, Châu Á, Châu Âu, Nam Mỹ, Trung Đông

Giấy Chứng Nhận

Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm

Thông Tin Liên Hệ

Cập nhật mới nhất: 2016-05-04

N/A

N/A

N/A

Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

簡辰峰 , GPt Power Technology Co., Ltd.

USD
Điền vào biểu
0/1500

Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

Tổng kích thước:0

 • +

Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

Please fill in all required fields.

  Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

  Loading ...

  Đề nghị đơn hàng nhỏ

  Loading ...