• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

GOLDEN DEER INC.
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

 • Taiwan International Trade Shows' Exhibitor
 • Tên Công Ty:GOLDEN DEER INC.
 • Loại Hình Kinh Doanh:Nhà Nhập khẩu, Nhà nhập khẩu, Nhà sản xuất, Sản suất phụ kiện, Sản xuất thiết kế sản phẩm thô
 • Sản phẩm chủ yếu:PC Board Assembly, Electronic products, Die cast, Plastic injection molding, Stamping,
 • Thị trường xuất khẩu chính:Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Nước Canada, Pháp, Vương Quốc Anh, Đức

Giấy Chứng Nhận

 • Taiwan International Trade Shows' Exhibitor

Giấy Chứng Nhận Công Ty

Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm

Thông Tin Liên Hệ

Cập nhật mới nhất: 2009-02-05

N/A

N/A

N/A

Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

魏輝 , GOLDEN DEER INC.

USD
Điền vào biểu
0/1500

Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

Tổng kích thước:0

 • +

Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

Please fill in all required fields.

  Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

  Loading ...

  Đề nghị đơn hàng nhỏ

  Loading ...