• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp
 • Trang Chủ
 • Công ty
 • GLOBALSCALE INTERNATIONAL CORPORATION

GLOBALSCALE INTERNATIONAL CORPORATION
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

  • Tên Công Ty:GLOBALSCALE INTERNATIONAL CORPORATION
  • Loại Hình Kinh Doanh:Nhà sản xuất, Sản suất phụ kiện, Sản xuất thiết kế sản phẩm thô
  • Năm Thành Lập:2006
  • Tiền Vốn:TWD 0 - 1,000,000
  • Sản phẩm chủ yếu:Plug series
  • Thị trường xuất khẩu chính:Bra-xin, Cộng hòa Triều Tiên, Hồng Kông, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Nam Phi, Nhật, Nước Canada, Nước Israel, Nước New Zealand, Nước Peru, Nước Singapore, Nước Úc, Pháp, Trung Quốc Lục địa, Vương Quốc Anh, Đức, Ấn Độ

  Các sản phẩm

  Thông Tin Liên Hệ

  Cập nhật mới nhất: 2014-03-06

  N/A

  N/A

  N/A

  Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

  陳昱州 , GLOBALSCALE INTERNATIONAL CORPORATION

  USD
  Điền vào biểu
  0/1500

  Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

  Tổng kích thước:0

  • +

  Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

  Please fill in all required fields.

   Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

   Loading ...

   Đề nghị đơn hàng nhỏ

   Loading ...