• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

FUDA LIFE TECHNOLOGY,LTD.
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

 • Taiwan International Trade Shows' Exhibitor
 • Tên Công Ty:FUDA LIFE TECHNOLOGY,LTD.
 • Loại Hình Kinh Doanh:Cơ quan đại diện, Nhà nhập khẩu, Nhà sản xuất, Sản suất phụ kiện, Sản xuất thiết kế sản phẩm thô
 • Tiền Vốn:TWD 1,000,001 - 5,000,000
 • Sản phẩm chủ yếu:LED working light ,Tire pressure monitoring system,TPMS and Tire pressure OE sensors
 • Thị trường xuất khẩu chính:Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Nhật, Nước Canada, Nước Thái Lan, Nước Úc, Pháp, Trung Quốc Lục địa, Vương Quốc Anh, Đức

Giấy Chứng Nhận

Thông Tin Liên Hệ

Cập nhật mới nhất: 2014-03-14

N/A

N/A

N/A

Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

李益村 , FUDA LIFE TECHNOLOGY,LTD.

USD
Điền vào biểu
0/1500

Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

Tổng kích thước:0

 • +

Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

Please fill in all required fields.

  Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

  Loading ...

  Đề nghị đơn hàng nhỏ

  Loading ...