• Produit
  • Produit
  • Fournisseur
Avancé
 • Accueil
 • Société
 • FU CHUN SHIN MACHINERY MANUFACTURE CO., LTD.

FU CHUN SHIN MACHINERY MANUFACTURE CO., LTD.
Ajouter aux favoris

 • Taiwan Excellence Award
 • Taiwan International Trade Shows' Exhibitor
 • Nom de l'entreprise:FU CHUN SHIN MACHINERY MANUFACTURE CO., LTD.
 • Type de société:Công ty dịch vụ, Người bán lẻ, Nhà Nhập khẩu, Nhà nhập khẩu, Nhà sản xuất, Sản suất phụ kiện, Sản xuất thiết kế sản phẩm thô, Tổ chức thương mại
 • Année de création:1974
 • Total des revenus:USD 5,000,001 - 10,000,000
 • Capital:Đô la Đài Loan mới > 500,000,000
 • Employé: 201 - 500
 • Produit principal:Servo Power Saving Plastic Injection Molding Machine, Plastic Molds, IML Injection Machine, High Speed Injection Machine,Multi Loop Injection Machine, Two Component Injection Molding Machine, 2 Color Injection Machine, Two Platen Hydra Mech Injection Molding Machine, Rotary Table Two Component Injection Moulding Machine, Rotary Table Two Component Injection Molding Machine, Sandwich Interval Injection Molding Machine, Large Horizontal Rotary Table Two Component Injection Molding Machine, PET Preform Injection Molding Machine, Thermosetting Injection Molding Machine, Gas Assisted Injection Molding Machine, In Mold Labeling Turnkey Solution, PET Beverage Packing
 • Marché principal d’exportation:Ai Cập, Ba Lan, Bra-xin, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Hy Lạp, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Liên bang Nga, Liên hiệp cộng hòa Tanzania, Ma rốc, Nam Phi, Nhật, Nước Algeria, Nước Angola, Nước Argentina, Nước Bangladesh, Nước Botswana, Nước Bỉ, Nước Cameroon, Nước Canada, Nước Chile, Nước Comlombia, Nước Costa Rica, Nước Cote D'Ivoire, Nước Công-gô, Nước Dominica, Nước El Salvador, Nước Ethiopia, Nước Ghana, Nước Guatemala, Nước Honduras, Nước Hungary, Nước Indonesia, Nước Jordan, Nước Kenya, Nước Kuwait, Nước Libyan Arab Jamahiriya, Nước Lithuania, Nước Madagascar, Nước Mauritius, Nước Mexico, Nước Monaco, Nước Mozambique, Nước Myanmar, Nước Mã Lai, Nước Nicaragua, Nước Nigeria, Nước Oman, Nước Pakistan, Nước Peru, Nước Philipine, Nước Qatar, Nước Serbia, Nước Sri-lanka, Nước Thái Lan, Nước Togo, Nước Tunisia, Nước Uganda, Nước Ukraine, Nước Uruguay, Nước Uzbekistan, Nước Yemen, Nước Zambia, Nước Zimbabwe, Nước Úc, Nước Đài Loan, Phần Lan, Ru-ma-ni, Síp, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc Lục địa, Việt Nam, Vương Quốc Anh, Ý, Đức, Ả rập Sau-di, Ấn Độ

Certification

Certification de l'entreprise

Coordonnées

Dernière mise à jour: 2017-09-18

N/A

N/A

N/A

Etape 1Remplissez le formulaireEtape 2Terminé

JOHN HSIEH , FU CHUN SHIN MACHINERY MANUFACTURE CO., LTD.

USD
Insérez un modèle
0/1500

Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. 3 fichiers max (10Mo au total)

Taille totale :0

 • +

Ceci aide à faire correspondre plus précisément votre demande à des fournisseurs potentiels.Utilisez "," ou "entrer" pour séparer plusieurs mots-clés.

Please fill in all required fields.

  Recommandations

  Loading ...

  Petite Recommandation de Commande

  Loading ...