• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

FIRMSTLE CO., LTD.
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

 • Taiwan International Trade Shows' Exhibitor
 • Tên Công Ty:FIRMSTLE CO., LTD.
 • Loại Hình Kinh Doanh:Nhà Nhập khẩu, Nhà nhập khẩu, Sản suất phụ kiện, Sản xuất thiết kế sản phẩm thô
 • Năm Thành Lập:2013
 • Tiền Vốn:TWD 0 - 1,000,000
 • Sản phẩm chủ yếu:gifts, creative products, innovative products, design products, stationeries, toys,
 • Thị trường xuất khẩu chính:Nhật, Nước Mã Lai, Nước Singapore, Trung Quốc Lục địa, Đức

Giấy Chứng Nhận

Thông Tin Liên Hệ

Cập nhật mới nhất: 2013-04-23

N/A

N/A

N/A

Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

顏嘉亨 , FIRMSTLE CO., LTD.

USD
Điền vào biểu
0/1500

Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

Tổng kích thước:0

 • +

Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

Please fill in all required fields.

  Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

  Loading ...

  Đề nghị đơn hàng nhỏ

  Loading ...