• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

EZ-TEKNO CO., LTD.
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

 • Taiwan International Trade Shows' Exhibitor
 • Tên Công Ty:EZ-TEKNO CO., LTD.
 • Loại Hình Kinh Doanh:Nhà nhập khẩu, Nhà sản xuất, Sản suất phụ kiện, Sản xuất thiết kế sản phẩm thô
 • Năm Thành Lập:2011
 • Sản phẩm chủ yếu:WiFi IP Camera, CCTV Camera, DVR, NVR, Surveillance Products, Tire Pressure Monitoring System
 • Thị trường xuất khẩu chính:Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Nam Phi, Nước Argentina, Nước Bahrain, Nước Jamaica, Nước Kenya, Nước Mã Lai, Nước Oman, Nước Philipine, Nước Thái Lan, Nước Úc, Ý, Đức, Ả rập Sau-di

Các sản phẩm

Giấy Chứng Nhận

Giấy Chứng Nhận Công Ty

Thông Tin Liên Hệ

Cập nhật mới nhất: 2012-01-31

N/A

N/A

N/A

Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

Huang , EZ-TEKNO CO., LTD.

USD
Điền vào biểu
0/1500

Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

Tổng kích thước:0

 • +

Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

Please fill in all required fields.

  Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

  Loading ...

  Đề nghị đơn hàng nhỏ

  Loading ...