• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

EXCELLENT IDEA CO., LTD.
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

 • Taiwan International Trade Shows' Exhibitor
 • Tên Công Ty:EXCELLENT IDEA CO., LTD.
 • Loại Hình Kinh Doanh:Nhà sản xuất
 • Tiền Vốn:TWD 0 - 1,000,000
 • Sản phẩm chủ yếu:USE Patent Lantern,USB Artical Decoration Light,Neon Glow Bulbs,Decoration Lamp Sets,Multi Life,Lantern,LED,LED Bulb
 • Thị trường xuất khẩu chính:Bắc Mỹ, Châu Á, Nam Mỹ, Trung Mỹ

Giấy Chứng Nhận

Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm

Thông Tin Liên Hệ

Cập nhật mới nhất: 2012-12-14

N/A

N/A

N/A

Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

陳榮俊 , EXCELLENT IDEA CO., LTD.

USD
Điền vào biểu
0/1500

Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

Tổng kích thước:0

 • +

Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

Please fill in all required fields.

  Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

  Loading ...

  Đề nghị đơn hàng nhỏ

  Loading ...