• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

EVERVICTORY ACUTECH CORPORATION
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

 • Taiwan International Trade Shows' Exhibitor
 • Tên Công Ty:EVERVICTORY ACUTECH CORPORATION
 • Loại Hình Kinh Doanh:Nhà sản xuất, Sản suất phụ kiện, Sản xuất thiết kế sản phẩm thô
 • Năm Thành Lập:1999
 • Sản phẩm chủ yếu:Clear Conductive ESD PET Release Film , Clear Conductive ESD Polyimide Release Film, Clear Conductive Polycarbonate Sheet for Carrier Tape, Thermoform Clear Conductive PET Sheet, ESD Safe Stationery and Accessories
 • Thị trường xuất khẩu chính:Châu Phi, Châu Á, Châu Âu, Châu đại dương, Khác, Nam Mỹ, Trung Mỹ, Trung Đông

Giấy Chứng Nhận

 • Taiwan International Trade Shows' Exhibitor

Giấy Chứng Nhận Công Ty

Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm

Thông Tin Liên Hệ

Cập nhật mới nhất: 2009-02-05

N/A

N/A

N/A

Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

張煥章 , EVERVICTORY ACUTECH CORPORATION

USD
Điền vào biểu
0/1500

Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

Tổng kích thước:0

 • +

Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

Please fill in all required fields.

  Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

  Loading ...

  Đề nghị đơn hàng nhỏ

  Loading ...